Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieliły finansowania dla strategicznych inwestycji Grupy Azoty. Porozumienie w tej sprawie zostało dziś zawarte w Londynie. Na jego mocy Grupa Azoty ma zagwarantowane długoterminowe finansowanie na kwotę 700 milionów złotych (170 milionów euro).

Z informacji przekazanej portalowi niezalezna.pl przez Europejski Bank Inwestycyjny wynika, że porozumienie obejmuje umowy kredytowe na okres dziesięciu lat w wysokości odpowiednio 550 milionów złotych (134 miliony euro) od Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 150 milionów złotych (37 milionów euro) od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Umowy zawarte pomiędzy bankami a Grupą Azoty stanowią część większego pakietu finansowania o łącznej wartości 2,2 miliarda złotych (504 milionów euro), który ma na celu sfinansowanie rozwoju Grupy Azoty zgodnie ze strategią rozwoju do 2020 roku, w tym planu rozwoju na nowe rynki w regionie. Pozostałe 1,5 miliarda złotych (370 milionów euro) zostanie zapewnione przez konsorcjum polskich banków, w tym PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A. ING BSK S.A..

- Dzięki strategicznemu partnerstwu z EBI i EBOR będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał polskiego przemysłu chemicznego. Dzięki konsekwentnie realizowanej konsolidacji polskiego przemysłu, osiągnęliśmy status czołowego gracza na europejskim rynku chemiczno-nawozowym. Gwarancja długoterminowego finansowania największych banków w Europie w wysokości 700 milionów złotych pozwoli nam realizować kolejne kluczowe dla strategii Grupy inwestycje – tłumaczy prezes zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych; jego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE.