Republika ma szansę stać się telewizją ogólnopolską i dotrzeć do każdego domu w całym kraju. Teraz wszystko zależy od Państwa. Po pierwsze, musimy przekonać Krajową Radę Radiofonii i Telewizji – i to już do 30 kwietnia – że w najnowszym konkursie koncesyjnym powinno się znaleźć miejsce dla telewizji Republika. Wszystkie namiary, na które będą mogli Państwo wysyłać korespondencję tradycyjną albo elektroniczną, podajemy w środowym numerze „Gazety Polskiej Codziennie” – tym, który trzymają Państwo w ręku. Po drugie, aby rozpocząć nadawanie na multipleksie, musimy zgromadzić ogromne środki finansowe. W związku z tym wyzwaniem będziemy musieli dokonać wielkiej restrukturyzacji firmy i starać się pozyskać dopływ kapitału. Jednak ze szczególnym apelem zwracamy się do Państwa. Bez Państwa pomocy tak dużych kosztów możemy nie udźwignąć. Apelujemy zatem o wykup kart telewizji Republika albo o wpłaty na Fundację Niezależne Media. Jeżeli nasze przedsięwzięcie się powiedzie, będziemy mieli potężne narzędzie w ręku. Narzędzie, które może zmienić i będzie zmieniało Polskę.