Mszą świętą, spotkaniem z przyjaciółmi, wystawą i filmem podsumowującym wieloletnią pracę grupy, uczcili członkowie Grupy Historycznej Zgrupowanie "Radosław" 10-lecie istnienia swojej działalności. - Głównymi celami naszego stowarzyszenia są pamięć i edukacja. Zajmujemy się historią Polskiego Państwa Podziemnego i organizacji zbrojnych walczących o niepodległość naszego kraju w latach 1939 -1963 z niemieckim i sowieckim okupantem - mówi portalowi niezalezna.pl Tomasz Karasiński, komendant GH "Zgrupowanie Radosław".
 
Jaki jest charakter i specyfika grupy? - Jesteśmy grupą historyczną, choć często myli się nas z rekonstrukcyjną z uwagi na noszone umundurowanie w postaci kopii niemieckich panterek noszonych przez powstańców warszawskich. Staramy się jak najlepiej przekazywać historię i oddawać hołd żołnierzom Zgrupowania Armii Krajowej płk. Jana Mazurkiewicza "Radosława". Zgrupowania Kedywu, które pozostawiło na swoim powstańczym szlaku bojowym blisko 2000 poległych, rannych, zamordowanych i zaginionych żołnierzy. Jesteśmy otwarci na wszystkich tych, dla których historia powstańczego zrywu jest szczególnie bliska - mówi komendant grupy.

- Głównymi celami naszego stowarzyszenia są pamięć i edukacja. Zajmujemy się historią Polskiego Państwa Podziemnego i organizacji zbrojnych walczących o niepodległość naszego Kraju w latach 1939 -1963 z niemieckim i sowieckim okupantem. Bierzemy udział w projektach związanych z wojną polsko - bolszewicką 1918 - 1921. Reprezentujemy środowiska kombatanckie podczas uroczystości w pocztach sztandarowych, organizujemy wystawy, wydajemy własną publikację - pismo Stowarzyszenia GH Zgr. Radosław i wiele innych. Członkami grupy są przedstawiciele wszystkich profesji i osoby w różnym wieku - podkreśla.Ważnym elementem obchodów było wręczenie odznak GH "Zgrupowanie Radosław". - Chcieliśmy tą odznaką uhonorować przede wszystkim wszystkich tych których traktujemy jako przyjaciół Stowarzyszenia w pierwszej kolejności otrzymali ją kombatanci - żołnierze Armii Krajowej w następnej wszystkim naszym przyjaciołom w podziękowaniu za wsparcie i pomoc oraz za pracę mającą na celu poszanowanie wartości oraz szacunek dla historii naszego kraju, w ostatniej członkom naszego stowarzyszenia - mówi Karasiński i dodaje: - Minione 10 lat to okres ciężkiej pracy, to ponad 2000 uroczystości i projektów, to czas o którym tak pięknie powiedział podczas homilii ksiądz Kamil Kiełpikowski - "czas walki o prawdę i przywracanie wartości".

Zobacz film z uroczystej Mszy św. w Katedrze Polowej: