27 stycznia 2015 roku przypada 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy radzieckich. Bronisław Komorowski zaraz po dzisiejszym exposé Radosława Sikorskiego przyznał, że możliwa jest wizyta Władimira Putnia w Polsce na tych uroczystościach. Co ciekawe, już w grudniu 2013 roku na konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Strategii Współpracy Rosja-Polska Siergiej Ławrow wypowiadał się na temat wspólnego obchodu rocznic.

Skąd pomysł wizyty Putina - 19 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Strategii współpracy Rosja-Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw i resortów obu krajów, zajmujący się zagadnieniami z dziedziny współpracy handlowo-gospodarczej i inwestycyjnej, rozwoju stosunków humanitarnych, kulturalnych, oraz edukacyjnych. Rozpatrzyli główne kierunki współdziałania dwustronnego. Jednym z punktów jest wspólne obchody niektórych rocznic.
 
- Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że na najbliższe lata przypadną poważne rocznice jubileuszowe: 100. rocznica I Wojny Światowej, 70. rocznica Zwycięstwa w II Wojnie Światowej, 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy radzieckich. Uważamy to za bardzo ważne i doszliśmy do porozumienia, żeby obchodzić te rocznice wspólnie na odpowiednim poziomie – powiedział w grudniu Ławrow.

Potwierdza to, że niezależnie od aktualnej postawy rządu Donalda Tuska wobec sytuacji na Ukrainie, cały czas obowiązuje przyjęty w grudniu 2013 roku „Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich ”.