W sobotę wieczorem rozpocznie swój pierwszy 12-godzinny dyżur w Kijowie trzyosobowy zespół ratowników medycznych z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Ratownicy dotarli na miejsce rano; jak przekazali - zastali Majdan świetnie zorganizowany.
 
- Funkcjonują tam bardzo dobrze rozwinięte służby medyczne, które w sobotę udzielały pomocy osobom rannym w poprzednich dniach. Wiadomo, że w przypadkach eskalacji konfliktu każde służby medyczne mogą okazać się niewystarczające, dlatego też wysłaliśmy dodatkowe ręce do pracy - powiedział prezes PCPM Wojciech Wilk.
 
Polscy ratownicy relacjonowali z Kijowa, że w sobotę służby medyczne na Majdanie dysponowały wystarczającymi ilościami leków i środków opatrunkowych. Doraźnie potrzebne były np. jednorazowe narzędzia chirurgiczne.
 
Wcześniej miejscowi medycy, tworzący tam szpital polowy poinformowali PCPM, jakiego rodzaju pomoc i jaki sprzęt może się przydać. Ratownicy wzięli ze sobą pełne wyposażenie do udzielania pomocy medycznej i reanimacji osób poszkodowanych, m.in. kołnierze ortopedyczne, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych, opatrunki i folie izotermiczne.
 
- Nasi ludzie zaczynają swój pierwszy dwunastogodzinny dyżur dzisiaj o 20. Choć już w ciągu dnia udzielali pomocy poszkodowanym, będą dyżurować przez noc w jednym z punktów, gdzie opatruje się rannych i udziela dalszej pomocy. Jak sytuacja będzie wyglądała – trudno powiedzieć, bo zmienia się niesamowicie szybko - wskazał Wilk.