Dziś w Wieliczce rozpoczynają się dwudniowe obrady Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi będą rozmawiać na temat 70 rocznicy Rzezi Wołyńskiej oraz 1050-lecia chrztu Polski.

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części obrad, biskupi spotkają się z młodzieżą szkolną i udzielą jej błogosławieństwa na czas wakacji.

Jak wynika z zapewnień biura prasowego Konferencji Episkopatu Polski w czasie 362. Zebrania Plenarnego KEP biskupi przyjmą deklarację dotyczącą 70. rocznicy Rzezi Wołyńskiej oraz deklarację dotyczącą 1050-lecia chrztu Polski.

Ponadto omawiane ma być także nowe sformułowanie przykazań kościelnych, a metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zapozna biskupów ze stanem prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego.

W niedzielę członkowie Episkopatu będą uczestniczyć w uroczystości poświęcenia kościoła górnego w sanktuarium bł. Jana Pawła II i jubileuszu 50-lecia kapłaństwa metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Po zakończeniu uroczystości zaplanowano uczczenie ofiar nazizmu na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Biskupi wezmą udział w celebracji symfoniczno-katechetycznej „Cierpienie Niewinnych”, przygotowanej przez członków Drogi Neokatechumenalnej.