Wczorajszy dzień, kiedy wspominaliśmy św. Brata Alberta, współpatrona diecezji sosnowieckiej, był jednym z najważniejszych w krótkiej, bo 21-letniej historii diecezji w Zagłębiu. Wieczorem o godzinie 20 w katedrze w Sosnowcu bp Grzegorz Kaszak wobec wszystkich księży diecezjalnych, zaproszonych specjalnie na tę chwilę, odczytał dekret papieski, który mówi m.in. o wcieleniu sosnowieckiego seminarium duchownego do częstochowskiego, co wiąże się z przenosinami kleryków z uniwersyteckiego Krakowa do Częstochowy. To działanie jest efektem nadzwyczajnej watykańskiej kontroli przeprowadzonej w seminarium. W tym wypadku nie chodzi o względy ekonomiczne. Dobrze byłoby, aby niezależnie od tego, jakie są przyczyny przenosin, zostały one ujawnione w całości, bez owijania w bawełnę. Każda diecezja powinna bowiem opierać się na szczerości i zaufaniu między pasterzem a podległymi mu księżmi, a także między duchownymi a świeckimi, dla których dobra duchowego powołana została zarówno diecezja, jak i seminarium.