Już tylko zgody kardynałów i papieża Franciszka brakuje do oficjalnego uznania cudu Jana Pawła II potrzebnego do jego kanonizacji. Watykan nie ujawnia jednak, czy polski papież będzie ogłoszony świętym jeszcze w tym roku.

Ostatnie etapy procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II odbywają się w całkowitej dyskrecji. Wiadomo już, że cud za wstawiennictwem polskiego papieża zaaprobowała w ostatnim czasie komisja teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jako drugie gremium po komisji lekarzy. To jednak jedyne wiadomości na temat procesu kanonizacyjnego, jakie udaje się uzyskać w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy przez osoby zaangażowane w całe postępowanie.

Watykan nie ujawnia, kiedy zbierze się komisja kardynałów i biskupów z Kongregacji, którzy również muszą zaaprobować dokumentację na temat niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia przypadku wyzdrowienia. Następnie prefekt Kongregacji przekaże dokumentację papieżowi Franciszkowi i poinformuje go o przebiegu prac.

Ostatecznie do procesu kanonizacyjnego wybrano przypadek kobiety w średnim wieku. Nie wiadomo jednak o jaką chodzi chorobę.

Według watykanistów głosowanie w komisji kardynałów będzie raczej formalnością, a więc w obecnej sytuacji pozostaje w zasadzie tylko kwestia wyznaczenia daty kanonizacji Jana Pawła II. Choć źródła watykańskie nie wykluczają całkowicie kanonizacji jeszcze w tym roku, coraz częściej w kontekście terminu kanonizacji Jana Pawła II wymienia się wiosnę przyszłego roku.