W pierwszym kwartale bieżącego roku nowych nabywców znalazły 3 463 samochody użytkowe Forda, co stanowi wzrost względem ubiegłego roku o blisko 49 proc. (1136 sztuk). Udział marki w tym rynku wynosi natomiast ponad 15 proc. wobec 13,55 proc. po pierwszych trzech miesiącach 2020 roku. W samym marcu sprzedaż pojazdów użytkowych Forda wyniosła 1317 sztuk i wzrosła względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 650 egzemplarzy (ponad 100 proc).

W marcu nowych nabywców znalazło 241 minibusów Forda, co stanowi wzrost względem ubiegłego roku o ponad 185 proc. W pierwszym kwartale 2021 roku sprzedano łącznie 514 pojazdów tego typu, co z kolei stanowi wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 68 proc. Udział Forda w tym rynku wynosi ponad 25 proc.