Na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu eksponowany jest zrekonstruowany pociąg pancerny nr 11 "Poznańczyk". Jego składnikiem jest m.in. oryginalny wagon szturmowy. Pociąg pancerny nr 11 został sformowany w grudniu 1918 roku w Warszawie. Składał się z osłoniętych betonem i workami z piaskiem wagonów towarowych uzbrojonych w karabiny maszynowe. W trakcie powstania wielkopolskiego brał udział m.in. w zdobyciu Ostrowa Wielkopolskiego i Krotoszyna; w 1920 roku był wykorzystywany podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

Szef Muzeum Broni Pancernej ppłk Tomasz Ogrodniczuk podkreślił, że stojący na terenie muzeum pociąg jest złożony wyłącznie z elementów z epoki. W jego skład wchodzą: parowóz TP3-36 z tendrem z 1913 roku, dwie platformy z 1913 roku oraz oryginalny wagon szturmowy z "Poznańczyka" z 1918 roku. Skład został zrekonstruowany, bo, jak podkreślił szef muzeum, pociągi pancerne odegrały większą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości niż czołgi, tymczasem popadły w zapomnienie. Od 27 grudnia stojący w Muzeum Broni Pancernej pociąg będzie podświetlany całą noc.