Dzięki temu, że nasi praojcowie uznali, iż ponad władcami ziemskimi istnieje Król Wszechświata, weszliśmy w krąg cywilizacji zachodniej. Jednak od pewnego czasu cywilizacja ta, wyrzekając się chrześcijaństwa, ciężko choruje, a być może jest to już długotrwała agonia. A jak jest w naszej ojczyźnie? Toczy się w niej ostry spór między obrońcami trwającego ponad tysiąc lat ładu, między cywilizacją wartości, cywilizacją chrześcijańską a współczesnymi utopistami, kulturową lewicą i rewolucjonistami. Trzydzieści lat temu francuski filozof, świecki uczestnik soboru watykańskiego II, Jean Guitton, przewidywał: „Z pewnością czeka nas tragiczna walka między ateizmem a chrystianizmem”. Czy nasz naród potrafi wykrzesać z siebie tyle wiary, odwagi i siły, aby uniemożliwić w Polsce detronizację Króla Wszechświata i zatrzymać proces, który próbuje nas cofnąć do czasów barbarzyńskich, co nas tak przeraziło w ostatnich tygodniach?