Gmina Morawica w powiecie kieleckim otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, który przewiduje utworzenie 11 świetlic dla dzieci i młodzieży. Łączna wartość zadania wyniesie 3,1 mln zł. Dzięki funduszom unijnym świetlice środowiskowe powstaną w Lisowie, Woli Morawickiej, Radomicach, Brzezinach, Dębskiej Woli, Bieleckich Młynach, Chmielowicach, Morawicy, Chałupkach, Drochowie Górnym i Nidzie.

Dzieci będą tam mogły wartościowo spędzać wolny czas, rozwijać pasje i uzdolnienia, a także nadrabiać zaległości w nauce. W projekcie przewidziano także poradnictwo rodzinne, dotyczące tak ważnych tematów jak prawidłowa komunikacja pomiędzy dziećmi i rodzicami, konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych, ustalanie zasad funkcjonowania w domu, a także radzenie sobie z uzależnieniami i współuzależnieniami"

– powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. Dodała, że z takiej pomocy skorzysta w projekcie co najmniej 15 rodziców.

Wśród zadań objętych umowami o dofinansowanie są także cztery projekty dotyczące utworzenia nowych miejsc w żłobkach oraz refundowania kosztów opieki nad dziećmi do lat 3. Skorzysta z nich 130 rodziców dzieci w Kielcach oraz gminach Miedziana Góra i Kraśnik. Kolejne dwa projekty dotyczą wprowadzania technologii komputerowych do szkół ogólnokształcących, m. in. poprzez zakupy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, prowadzenie „cyfrowych” lekcji oraz szkolenia dla nauczycieli. Skorzysta z nich ponad 350 uczniów z dwóch kieleckich szkół – SP nr 23 oraz II LO im. J. Śniadeckiego.

Z unijnego wsparcia skorzystają także uczniowie i nauczyciele trzech kieleckich szkół o zawodowym profilu kształcenia: 100 uczniów z Zespół Szkół Ekonomicznych, 33 uczniów oraz 3 nauczycieli z Niepublicznej Branżowej Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz 120 uczniów i 12 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach, kształcących się w Technikum nr 11 oraz Branżowej Szkole I Stopnia. Każdy uczeń odbędzie 150-godzinny, płatny staż u pracodawcy. Ponadto zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia zawodowe dla młodzieży. Nauczyciele skorzystają ze specjalistycznych szkoleń i kursów, podnoszących ich kompetencje do kształcenia młodzieży.

Pięć projektów dotyczy podnoszenia jakości kształcenia w szkołach podstawowych. Skorzysta z nich ponad 400 uczniów i blisko 90 nauczycieli. "W projektach przewidziano zajęcia dodatkowe z przedmiotów szkolnych: wyrównawcze oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponadto zajęcia wykraczające poza szkolny standard, m. in. różnego rodzaju warsztaty artystyczne i rozwijające kreatywność dzieci" – podkreśliła dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Kubicka. Dodała, że "bardzo ważnym elementem projektów jest wsparcie kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami".

Są to np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz różnego rodzaju terapie. Kursy dla nauczycieli dotyczą specjalistycznych zagadnień pedagogicznych oraz nieszablonowych sposobów prowadzenia lekcji, np. opartych na metodzie eksperymentu. Szkoły mają także możliwość zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych

– zaznaczyła Kubicka.