Projekt "Stop LGBT", który zakłada zakaz organizacji parad równości, to inicjatywa Fundacji Życie i Rodzina, na czele której stoi aktywistka pro-life Kaja Godek. Pomysłodawcy prowadzą zbiórkę podpisów pod projektem, by trafił on do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza. Dużo emocji wywołuje sprawa zbiórek podpisów na terenach kościelnych. Zdanie biskupów w tej sprawie jest podzielone.

W wystosowanym komunikacie, biskup elbląski, Jacek Jezierski przyznał, że powodem projektu, który ma na celu zmianę ustawy Prawo o zgromadzeniach, jest "bluźnierczy i często obsceniczny charakter" parad równości i dodał, że "stały się one wrogie tradycyjnemu małżeństwu i rodzinie, symbolom chrześcijańskim oraz Kościołowi katolickiemu".

Rozumiejąc motywację inicjatywy należy pamiętać, że wprowadzanie zmian w prawie o zgromadzeniach dotyka podstawowych praw i swobód obywatelskich. Zaostrzenie ustawy może kiedyś zostać wykorzystane do ograniczenia zgromadzeń o charakterze liturgicznym, procesji, pielgrzymek, a także zgromadzeń o charakterze narodowym i patriotycznym. Katolicy świeccy i ich stowarzyszenia są uprawnieni, aby dążyć do zmian obowiązujących przepisów według swojej wiedzy i sumienia. Nie jest to jednak domeną diecezji, ani parafii. To zadanie obywatelskie, a często obowiązek katolików świeckich, którzy winni szukać najlepszych rozwiązań dla porządku prawnego i zasad życia społecznego

- napisał bp Jezierski.

Dodał, że diecezja elbląska i parafie na jej terenie "nie będą opowiadać się za konkretnym projektem", ale "ze zrozumieniem" przyjmują "polityczna zaangażowanie" części katolików świeckich.

"Nie ma powodu, aby księża proboszczowie zakazywali zbierania podpisów za zmianą ustawy na terenie przykościelnym. Choć jednocześnie promocja tego projektu nie jest ich zadaniem, gdyż jest to jedno z przynajmniej kilku możliwych rozwiązań" - czytamy w oświadczeniu ordynariusza elbląskiego.

Wcześniej przeciwko zbiórce podpisów pod projektem ustawy na terenach kościelnych zaprotestował m.in. metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki.