W znowelizowanym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oprócz wprowadzenia specjalnych stref w związku z epidemią, wydłużono też termin, w którym należy podjąć kontynuację leczenia uzdrowiskowego. 

Wcześniej kuracjusze, którym epidemia przerwała leczenie mogli powrócić do niego do 30 września, a obecnie ten okres przedłużono do 31 grudnia.

Z uzasadnienia wynika, że taka zmiana umożliwi kontynuację leczenia uzdrowiskowego pacjentom uzdrowisk przekształconych w izolatoria.

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje pacjentom na podstawie skierowania wystawionego pacjentom po 15 czerwca, czyli dniu, gdy wznowiono po trzymiesięcznej przerwie wyjazdy do sanatoriów. Na takie leczenie mogą udać się też osoby, które miały rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca, czyli wtedy, gdy wstrzymano pracę sanatoriów oraz te, które musiały przerwać w połowie marca swój pobyt z powodu pandemii, ale nie trwał on dłużej niż 15 dni.