Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na wydarzenie, które tak szerokim echem w mediach się nie odbiło. Mam na myśli rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. Na urząd ten został powołany Piotr Mazurek – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wśród młodego pokolenia znany ze swojej aktywności i działalności patriotycznej. Do zadań pełnomocnika ma należeć m. in. opracowanie strategii działań państwa w sferze polityki młodzieżowej. Strategia ta ma być przygotowana w oparciu o liczne konsultacje społeczne, przeprowadzone z szerokim kręgiem osób zainteresowanych. Warto więc odnotować starania Pana premiera Mateusza Morawieckiego, który coraz śmielej stawia na współpracę z młodym pokoleniem. Młodzież, zwłaszcza ta patriotyczna i zaangażowana w sprawy społeczne – a proszę mi wierzyć, takiej nie brakuje – na pewno to doceni.