W związku z nowym systemem rekrutacji do Wojska Polskiego, po raz pierwszy w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej ruszyło 30-dniowe szkolenie ochotników do służby przygotowawczej. 17 WBZ jest jedną z pierwszych jednostek, w których odbywa się przeszkolenie ochotników do turnusu służby przygotowawczej.

Przedsięwzięcie trwać będzie od 14 września do 10 października br. Służba przygotowawcza jako jedna z form służby wojskowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób ze środowiska cywilnego. W poniedziałek do Ośrodka Służby Przygotowawczej zorganizowanego w dywizjonie artylerii samobieżnej zgłosiło się około 100 chętnych kandydatów. Taka forma wprowadzenia do służby wojskowej jest dla ochotników ciekawym rozwiązaniem i szybką przepustką do wstąpienia w szeregi armii – czytamy na portalu wielkopolskiej brygady. 

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia, elewi przystąpią do złożenia uroczystej przysięgi wojskowej, która odbędzie się 10 października na stadionie miejskim w Sulęcinie.

Kolejne szkolenie ochotników do służby przygotowawczej w oparciu o strukturę 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej, 17 WBZ odbędzie się już 26 października br. – podaje 17. WBZ.