"Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Bez zaskoczenia" - napisał mBank, odnosząc się do ostatniej decyzji RPP.

Podobnie zareagowali eksperci Banku Pekao: "Bez zaskoczeń. RPP nie zmieniła stóp procentowych (i nie zmieni jeszcze przez wiele kwartałów).

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu 15 września utrzymała wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej. Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami rynku.