Duchowny zachęcił także harcerzy do kultywowania pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność Polski.

W przesłaniu bp Józef Guzdek zwrócił uwagę, że harcerze odegrali ważną rolę zarówno w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, jak i powstańczego zrywu stolicy w 1944 roku.

- W tamtym czasie, służba, której uczyli się w skautowych szeregach, stawała się walką o wolność Ojczyzny

 - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że pierwsi polscy harcerze zaangażowani byli na wielu frontach I wojny światowej walcząc o polską sprawę.

- Szczególnie latem 1920 roku, zgłaszali się dobrowolnie do Wojska Polskiego lub też wstępowali do ochotniczych pułków piechoty, formowanych dla obrony Warszawy - przypomniał bp Guzdek.

Zaznaczył, że "harcerze, zwani przez oficerów >>skauciakami<<, oprócz postawy służby wnosili do tych formacji wojskowych młodzieńczą pogodę ducha, braterstwo i koleżeństwo".

Mówiąc o wkładzie harcerzy w Powstanie Warszawskie bp Guzdek zwrócił uwagę, że obok znanych batalionów "Zośka" i "Parasol" zasłużyli się także ich młodsi koledzy i koleżanki zwani "zawiszakami".

"Wspierali walczących roznosząc powstańczą pocztę i rozkazy, rozprowadzając gazety oraz gasząc pożary, pełniąc funkcje łączników, obserwatorów, a nawet saperów" - zaznaczył delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy.

Podkreślił, że u podstaw zaangażowania harcerzy leżała wiara w Boga.

W 1920 i 1944 roku inspiracje do walki o wolność Ojczyzny – nawet za cenę życia – wielu harcerzy czerpało z Ewangelii

- napisał bp Guzdek. Przypomniał jednocześnie słowa Jezusa, że: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich".

"Serdecznie zachęcam Was – harcerzy i skautów w kraju i poza jego granicami – do kultywowania pamięci o służbie i walce waszych poprzedników – zarówno w roku 1920, jak i w 1944" - napisał w przesłaniu biskup.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy poinformował, że "zarówno msza św. w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 31 lipca o godz. 18., jak i eucharystia dziękczynna w 100-lecie Bitwy Warszawskiej, odprawiana 15 sierpnia 2020 roku w godzinach porannych będą transmitowane na stronach internetowych katedry polowej Wojska Polskiego oraz Ordynariatu Polowego.

Kto może, niech włączy się do wspólnej modlitwy. Bądźmy gotowi do służby i duchowych zmagań. Czuwajmy!"

- napisał w przesłaniu do harcerzy bp Guzdek.