Zgodnie z komunikatem, towar przez granicę próbował przemycić kierowca ciężarówki, zabytki ukrył w kabinie pojazdu.

Mężczyzna miał obowiązek zgłoszenia wwożonych do Polski muzealiów. Tłumaczył, że towar nie jest jego własnością, na prośbę znajomego miał go jedynie przewieźć do Polski. W związku z próbą przemytu wszczęliśmy postępowanie karne skarbowe

- poinformowała Wielanek.

Jak wyjaśniła, zatrzymane wyroby to elementy ceramiki i zabytków kamiennych. Wśród nich są kamienne toporki, ciężarek tkacki, fragmenty średniowiecznych naczyń oraz półfabrykaty narzędzi krzemiennych, m.in. tzw. wiórów (odłupek kamienny służący jako narzędzie tnące).

W sumie ujawniono 463 przedmioty stanowiące świadectwo życia ludzi z bardzo odległych epok. Wartość zatrzymanych obiektów, w tym ich wartość zabytkową, określi rzeczoznawca"

- dodała rzeczniczka.

KAS przypomina, że na przywóz spoza Unii Europejskiej do Polski dóbr kultury (poza określonymi wyłączeniami) nie są wymagane specjalne dokumenty ani pozwolenia. Podróżny ma obowiązek zgłoszenia takich towarów w urzędzie celno-skarbowym, w celu objęcia ich procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną i opłacenia należności podatkowych, jeżeli takowe są wymagane.

Dodano, że 28 grudnia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (UE) 2019/880 w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury, na mocy którego przywóz zabytków archeologicznych będzie zakazany.