Obwodnice poprawią bezpieczeństwo i komfort zarówno podróżnych, jak i mieszkańców omijanych miejscowości. Dlatego inwestujemy w obwodnice w całym kraju, działając zgodnie z zasadami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

– powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak poinformowało ministerstwo infrastruktury, celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa o długości ok. 18,5 km jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w tych miastach w ciągu DK 15. Inwestycja stworzy nowy przebieg DK 15 na dłuższym odcinku na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem

– poinformowało ministerstwo.

Przewidywane lata realizacji inwestycji to 2023-2027. Z kolei głównym celem budowy drugiej obwodnicy, dla Grzymiszewa, jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu DK72. Oprócz budowy obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu DK72 w kierunku Konina i Turku.

Według ministerstwa realizacja inwestycji poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale także z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

Przewidywane lata realizacja to 2021-2025, a proces przygotowawczy przypada na 2020 rok.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim powstanie łącznie 8 obwodnic dla: Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72, Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24, Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 oraz Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32.

Wiceminister Rafał Weber poinformował, że obecnie uruchomiono ponad połowę z inwestycji przewidzianych w Programie budowy 100 obwodnic.