Korzystny wpływ na polską gospodarkę z całą pewnością może mieć zmiana postaw konsumenckich. Kupowanie produktów wytworzonych w kraju z polskich surowców przynosi korzyści, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Według analizy Grant Thornton aż 79 gr z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce, jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy wyprodukowany w kraju. Analogicznie, jeśli kupimy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju, z każdej złotówki w Polsce zostanie tylko 25 gr. Liczby mówią same za siebie. Jeśli chcemy uratować miejsca pracy dla nas i dla naszych bliskich, jeśli zależy nam na wspieraniu budżetów lokalnych, jeśli chcemy, by efekt koronawirusa nie obniżył radykalnie naszego dotychczasowego poziomu życia i rozwoju, musimy przestawić swoje postawy konsumenckie na tory patriotyzmu gospodarczego. 

Niezmiernie ważną rolę w rozwoju gospodarek krajowych stanowi patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierciedlenie w postawach zakupowych konsumentów. Nabywanie rodzimych towarów przekłada się m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu krajowego i budżetów lokalnych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje. Aby łatwiej identyfikować produkty wytworzone z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady stosowania w znakowaniu żywności informacji „PRODUKT POLSKI”. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w której określono jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania na etykietach, opakowaniach lub na półkach sklepowych informacji „PRODUKT POLSKI”. 
 
Dziś, w tym szczególnie trudnym czasie, chcemy przypomnieć, że polska żywność jest przede wszystkim smaczna, zdrowa, bezpieczna i dobrej jakości, a jej zakup przynosi korzyści.

„Wspólnie edukujmy społeczeństwo w zakresie konsekwencji dla gospodarki podejmowanych decyzji zakupowych. Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny społeczny obowiązek”

– pisze w apelu o wsparcie kampanii informacyjnej Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Odpowiedzmy na apel Ministra Rolnictwa i włączmy się w akcję informacyjną prowadzoną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, szczególnie w mediach społecznościowych, tak by idea patriotyzmu konsumenckiego miała jak najszerszy zasięg, a przede wszystkim, by zaistniała w świadomości społecznej i zmieniała postawy konsumenckie Polaków.