Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że dotychczas złożono 425,7 tys. wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

Zdecydowana większość z nich – 307 tys. 788 wniosków – dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj).

Złożono również 64 tys. 943 wnioski o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 4432 wnioski dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto).

O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 39 tys. 748 wniosków. Taka pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia w stosunku do stanu na 29 lutego br.

Ponadto złożono 4355 wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS. Kolejne 4411 wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

 


Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl