Pandemia COVID-19 spowoduje najprawdopodobniej najpoważniejszy kryzys gospodarczy od końca II wojny światowej. W ciągu kilku tygodni życie społeczno-gospodarcze zostało w wielu miejscach na świecie zamrożone, a w innych ograniczone do niezbędnego minimum. Wiele firm praktycznie z dnia na dzień straciło całkowicie możliwość prowadzenia działalności.

Jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki, jednym z podstawowych wyzwań jest ochrona miejsc pracy oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych i usługowych, by po ograniczeniu pandemii można było odtworzyć przerwane procesy gospodarcze.

Oglądając obrazy i śledząc dane z wielu krajów, w których liczba chorych przekroczyła poziomy krytyczne dla ich systemów ochrony zdrowia, rozumiemy, że konieczne są przede wszystkim działania chroniące życie.

Jednocześnie jednak trzeba myśleć, jak wspierać przedsiębiorców. Wierzymy, że ograniczenia możliwości prowadzenia biznesu będą znoszone w relatywnie krótkim czasie. Mamy też świadomość, że nawet w optymistycznym scenariuszu powrót do normalnej działalności gospodarczej, do poziomów sprzedaży sprzed kryzysu, może potrwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Czas ten będzie potrzebny nie tylko na odbudowanie popytu, ale także na odtworzenie przerwanych łańcuchów dostaw. Grozi to utratą płynności, czego skutkiem będzie bankructwo wielu firm i drastyczny wzrost bezrobocia.

W obliczu tej sytuacji rząd premiera Mateusza Morawieckiego wprowadził rozwiązania mające chronić przedsiębiorców i ich pracowników – tarczę antykryzysową. Dzięki niej wiele przedsiębiorstw będzie mogło przetrwać okres ograniczenia lub zawieszenia działalności i rozpocząć odbudowę normalnej aktywności gospodarczej. Obok licznych rozwiązań o charakterze dopłat bezpośrednich do utrzymywanych miejsc pracy, świadczeń postojowych, ulg podatkowych, zawieszenia składek ZUS oraz ułatwień administracyjnych istotną rolę w pakiecie odgrywają także preferencyjne gwarancje i kredyty.

Jednym z głównych dostarczycieli rozwiązań kredytowych i gwarancyjnych dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Już teraz dostępny jest jego sztandarowy produkt dla małych i średnich firm – gwarancje de minimis na nowych, specjalnych warunkach.

Rząd przeznaczył 212 mld zł na Tarczę Antykryzysową

Świat zmienia się na naszych oczach. Prognozy gospodarcze stają się nieaktualne w ciągu kilku dni. Firmy tracą przychody i mają problemy z utrzymaniem płynności. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż i firm różnej wielkości: od mikroprzedsiębiorstw po duże korporacje. W odpowiedzi na kryzys rząd utworzył pakiet pomocowy wartości ok. 10 proc. PKB, czyli 212 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego jest częścią tych antykryzysowych rozwiązań. Dzięki współpracy różnych resortów, instytucji rozwoju i sektora finansowego wprowadziliśmy w szybkim tempie zmiany w gwarancjach de minimis, które dają większy dostęp do kredytów firmom z sektora MŚP. Program gwarancji de minimis jest znany od 2013 r. Dotychczas skorzystało z niego 160 tysięcy firm w całej Polsce. Szacujemy, że zabezpieczenia na nowych warunkach pozwolą wygenerować 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, która pomoże firmom utrzymać płynność. Cały czas pracujemy nad kolejnymi, skutecznymi rozwiązaniami. Dziś realizacja naszej misji – wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – ma szczególne znaczenie

mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje de minimis na pomoc polskim firmom

Koronawirus uderzył w biznes i poważnie zachwiał kondycją firm na całym świecie. Polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przez pandemię już są lub będą w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie. Z pomocą, na jeszcze korzystniejszych warunkach niż dotychczas, przychodzą gwarancje de minimis.

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z resortami rozwoju i finansów oraz sektorem bankowym przygotował nowe, lepsze warunki udzielania gwarancji. Mają pomóc zachować płynność finansową przedsiębiorcom z sektora MŚP, spełniającym kryteria określone w programie de minimis, niezależnie od branży. Zmiany polegają na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł). BGK zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy rok, która wcześniej wynosiła 0,5 proc., a okres zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego wydłużył z 27 do 39 miesięcy. Dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej.

Czym są de minimis?

Gwarancje de minimis to program wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP, który ułatwia im dostęp do finansowania. Program jest realizowany z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. BGK gwarantuje mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Dla firm, które nie mają długiej historii kredytowej albo wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, gwarancje BGK są często jedyną drogą do jego uzyskania.

Dodatkowo objęcie nimi kredytu pozwala firmie uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania, np. dłuższy okres finansowania, niższą marżę lub prowizję. Gdyby nie uczestnictwo w programie, sześć na dziesięć polskich przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania.

Nowe warunki gwarancji de minimis:

 • wzrost zakresu maksymalnego zabezpieczenia do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji pobieranej przez BGK za pierwszy rok udzielenia gwarancji,
 • dłuższy okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego: do 39 miesięcy,

Jak uzyskać gwarancję – krok po kroku

 • złóż wniosek o kredyt z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK (najlepiej w oddziale, w którym masz rachunek bieżący);
 • wypełnij wniosek o gwarancję wraz z załącznikiem;
 • poczekaj na decyzję banku kredytującego;
 • zapoznaj się z przedstawionymi warunkami i podpisz umowę.

Jakie korzyści daje gwarancja de minimis?

 • możesz starać się o kredyt, nawet jeśli masz krótką historię kredytową albo nie masz wystarczającego majątku na jego zabezpieczenie;
 • nie musisz zastawiać swojego majątku, jeśli kredyt zabezpieczysz gwarancją de minimis;
 • oszczędzasz czas – wszystkie formalności załatwisz bezpośrednio w banku kredytującym wraz z uzyskaniem kredytu;
 • nie ponosisz kosztów za ustanowienie zabezpieczenia – BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji;
 • bank kredytujący może obniżyć marżę lub prowizję za kredyt;
 • w trakcie korzystania z kredytu z gwarancją de minimis nie musisz składać żadnych sprawozdań;
 • sprawdź w banku (najlepiej w tym, w którym masz rachunek) szczegółowe warunki, na jakich możesz uzyskać kredyt z gwarancją de minimis;
 • zawnioskuj o kredyt na określonych warunkach, proponując jako zabezpieczenie gwarancję de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z wnioskiem o kredyt złóż wniosek o zabezpieczenie go gwarancją de minimis;
 • bank kredytujący oceni Twoją zdolność kredytową i przedstawi do wypełnienia umowę, w której zawarte będą informacje o udzielonej gwarancji de minimis jako zabezpieczeniu kredytu, bank kredytujący przyjmie weksel jako zabezpieczenie;
 • jeśli masz wątpliwości, jak go wypełnić, zapytaj pracownika banku, w którym wnioskujesz o kredyt, dokumenty złóż bezpośrednio w tym banku;
 • zapoznaj się uważnie z warunkami udzielenia i zabezpieczenia kredytu, które przedstawi Ci bank kredytujący;
 • z treścią wniosku o gwarancję de minimis, załącznikiem oraz z warunkami udzielania gwarancji możesz wcześniej zapoznać się na stronie BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/;
 • jeżeli spełniasz warunki, bank kredytujący podejmie decyzję – na podstawie Twojej zdolności kredytowej i obowiązujących w tym banku zasad – o udzieleniu Ci kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis;
 • po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków kredytu zawarta zostanie umowa kredytowa. Wraz z podpisaniem umowy wystawiasz na rzecz BGK weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 • bank kredytujący wyda Ci zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji;
 • od gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2020 r. bank kredytujący nie będzie pobierał opłaty prowizyjnej na rzecz BGK za pierwszy rok gwarancji.

Pamiętaj, że bank kredytujący:

 • udzieli Ci informacji w sprawie wniosku o kredyt i gwarancji;
 • rozpatrzy Twój wniosek;
 • podejmie decyzję o objęciu kredytu gwarancją i o jego uruchomieniu;
 • poinformuje Cię o podjętej w tej sprawie decyzji;
 • ma własne procedury i określa czas rozpatrywania wniosku;
 • rozpatrzy Twoje ewentualne odwołania od decyzji kredytowej i warunków objęcia kredytu gwarancją

Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdziesz na stronie BGKArtykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl