CENTRALA, ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE

IPN BIAŁYSTOK

 • 24 marca – prezentacja tablic poświęconych Polakom ratującym Żydów na stronie internetowej Oddziału IPN w Białymstoku (odsłonięte zostaną w późniejszym czasie w Brańsku i Nowych Piekutach)

 • Emisja spotów o Polakach ratujących Żydów na Facebooku i stronie internetowej Oddziału IPN w Białymstoku

 • Publikacja internetowa artykułu Magdaleny Dzienis-Todorczuk Gołembieccy ratowali mnie moje życie...

 • Publikacja internetowa tekstu dr Ewy Rogalewskiej Siostry Szarytki i Bracia Salezjanie – pomoc ludności żydowskiej [w:] Ewa Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenia Zagłady – świadectwa literatury i życia

 • Wykład online Magdaleny Dzienis-Todorczuk, Uhonorowani medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata z tereny Podlasia (w mediach społecznościowych)

 • Lekcja online Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką wraz z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli do pobrania

 • Plakaty z informacjami o osobach, które brały udział w ratowaniu, ukrywaniu, pomaganiu w ucieczce czy znalezieniu schronienia ludności żydowskiej z uwzględnieniem represji, jakie ich spotkały za udzielenie pomocy (wymiar lokalny)

 • Prezentacja w sieci wybranych paneli z wystawy „Sprawiedliwi. Kapłani archidiecezji wileńskiej ratujący Żydów w okresie okupacji niemieckiej (1941-1944)” 

IPN GDAŃSK

​IPN KATOWICE

​DELEGATURA IPN w KIELCACH

IPN KRAKÓW

IPN LUBLIN

IPN ŁÓDŹ

 • 24 marca – zapalenie zniczy przed zlokalizowanymi w łódzkim Parku Ocalałych pomnikami: pomnikiem Polaków Ratujących Żydów w latach 1939-45 oraz obeliskiem poświęconym polskiej organizacji podziemnej pomagającej Żydom, działającej pod kryptonimem „Żegota” 

​IPN POZNAŃ

IPN RZESZÓW

IPN SZCZECIN

 • odnowienie pomnika nagrobnego Heleny i Józefa Barcikowskich, odznaczonych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kw. 61A, rząd 2, grób nr 1).
  Helena Barcikowska z domu Ząbroń została odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” 10 października 1985 r. Decyzja o odznaczeniu jej synów – Józefa i Tadeusza – zapadła 29 grudnia 1992 r. Barcikowscy – mieszkańcy Wiśniowca w województwie tarnopolskim – od października 1942 r. do sierpnia 1943 r. ukrywali w domu pochodzącego z Warszawy Adama Gajłę, który uniknął dzięki temu zamknięcia, a później śmierci w miejscowym getcie, zlikwidowanym wiosną 1943 r. Korzystając z pomocy znajomego księdza, udało się zdobyć dla ukrywanego metrykę urodzenia na nazwisko Krzysztof Bolesław Sawicki – tych imion i nazwiska używał także po wojnie. To właśnie Krzysztof Bolesław Sawicki napisał: „Nie wolno sobie pozwolić, aby choć jeden zasłużony odszedł z tego świata, nie doczekawszy się słusznej i najpiękniejszej nagrody. Każdy odznaczony człowiek w Polsce to jeszcze jeden wzór do naśladowania dla całego młodego pokolenia”.

IPN WROCŁAW, Delegatura IPN w Opolu