Ryszard Majdzik, były działacz antykomunistyczny, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 196 k.k.: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”. W uzasadnieniu napisał
m.in.: „Jestem katolikiem, a symbole wyznawanej przeze mnie religii darzę najwyższą estymą oraz szacunkiem. (…). Hejt, sianie nienawiści i brak stanowczego sprzeciwu wskazuje na to, że poseł Sowa zgadza się z takimi zachowaniami”.