Organizatorem wystawy Jan III Sobieski - król, wódz, polityk jest Towarzystwo Rapperswilskie. Ekspozycja przybliża życie przyszłego polskiego króla począwszy od dzieciństwa. Możemy na niej zobaczyć zdjęcie zamku w Olesku, gdzie urodził się 17 sierpnia 1629 r., a także kartkę z zeszytu szkolnego przyszłego króla. Na wystawie znalazły się także m.in. fotografie twierdzy w Chocimiu, gdzie Jan Sobieski jako hetman wielki koronny dowodził w 1673 r. zwycięską bitwą. Na planszach są również mapy i ryciny poświęcone wiktoriom pod Wiedniem i Parkanami. Można na nich także zobaczyć portrety członków rodziny Sobieskich, czyli króla i królowej Marii Kazimiery oraz ich dzieci, jak również m.in. rezydencje królewskie oraz pomniki, medale i obrazy związane z pamięcią o Janie III Sobieskim.

W minionym roku minęło 390 lat od urodzenia Jana III Sobieskiego i jakoś niewiele osób zwróciło na to uwagę, dlatego chcieliśmy o tym przypomnieć. Jako Towarzystwo prowadzimy działalność promującą polskie dziedzictwo kulturowe, stąd pomysł tej wystawy.

- powiedziała sekretarz Towarzystwa Rapperswilskiego Izabela Gass.

Ekspozycja przybliża również genealogię rodu Sobieskich.

Krew Sobieskich płynie nadal w wielu rodach europejskich. Ich potomkowie to m.in. ostatni cesarz Austro-Węgier Karol I Habsburg (1887–1922), ostatni król Włoch Humbert II (1904–1983) oraz ostatni król Bułgarów Symeon II (ur. 1937).

- dodała Gass.

Od 19 lutego do 15 marca ekspozycję będzie można oglądać w Galerii Brama Bielańska.