- Uzyskaliśmy poparcie i pozytywną opinię jego ekscelencji abp. Marka Jędraszewskiego i Konferencji Episkopatu Polski. W tej chwili dokumenty są w Watykanie i czekamy na decyzję administracji watykańskiej w nadziei, że będzie pozytywna i że będziemy mogli ją ogłosić

– powiedział dzisiaj na sesji sejmiku małopolskiego marszałek Witold Kozłowski.

W ocenie biskupa krakowskiego Janusza Mastalskiego "jest szansa, że stolica apostolska podejmie decyzję do końca lutego i będziemy mogli się nią cieszyć przed 18 maja" (dzień setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły).

Rezolucję o ustanowieniu Jana Pawła II patronem województwa sejmik Małopolski przyjął w maju. Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 32 radnych, dwoje się wstrzymało.

W dokumencie podkreślono, że ustanowienie Jana Pawła II patronem województwa małopolskiego byłoby podkreśleniem szczególnych, niezwykle silnych związków łączących papieża Polaka z ziemią rodzinną.

"Małopolska to miejsce, z którym związanych jest wielu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Jan Paweł II zajmuje wśród nich miejsce szczególne, co wyraża się między innymi w wyjątkowej trosce Małopolan o pamięć o nim i o miejsca związane z jego życiem" – zaznaczono