W ramach szkolenia żołnierze ulepszali i modyfikowali umiejętności opanowania wybranych obiektów, ich przeszukiwania oraz organizacji patroli terenowych wraz z zatrzymywaniem przeciwnika. Odbyli również szereg różnego rodzaju strzelań. Dynamika działań wymagała od nich błyskawicznego reagowania na zaistniałą sytuację. Kreatywne postępowanie i zdolność przewidywania najbliższych zdarzeń podczas ćwiczeń była wynikiem żmudnego szkolenia w pułku, posiadanej wiedzy teoretycznej oraz biegłości w działaniu praktycznym - podaje oficjalny portal pułku. 

W warunkach polowych zbliżonych jak najbardziej do rzeczywistych jakie panują na polu walki, szczególnego znaczenia nabierały takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole oraz wzajemne zaufanie - czytamy.