Beneficjentami tych rosyjskich pieniędzy byli wpływowi doradcy PR‑owi i lobbyści, a także znani politycy oraz dziennikarze. Jak najszybciej powinniśmy poznać ich nazwiska! Powinniśmy wiedzieć, kto za rosyjskie srebrniki wspierał wybitnie antypolskie działania sterowane z Kremla, wspierane przez funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych. Może być to jednak trudne. Wielu z tych sprzedawczyków cały czas ma wpływ na kształtowanie opinii publicznej oraz podejmowane w kraju decyzje. Zrobią więc wiele, aby te kompromitujące fakty nie ukazały się publicznie. Ujawnienie ich kolaboracji nie tylko pokrzyżowałoby im interesy, ale przede wszystkim całkowicie zrujnowałoby mozolnie budowaną reputację rzekomych patriotów i bojowników za polską sprawę.