Część główna treningu sztabowego trwała dwa dni i miała na celu doskonalenie praktycznych indywidualnych i zespołowych umiejętności obsady Stanowiska Dowodzenia Brygady w zakresie planowania działań bojowych. Ważnym elementem było zgrywanie poszczególnych pionów i sekcji na rzecz wypracowania wariantów działania, kalkulacji operacyjno-taktycznych oraz koncepcji ich zabezpieczenia - podaje oficjalny portal giżyckiej brygady. 

W trakcie treningu ocenie podlegała m.in. prawidłowość zabezpieczenia systemu łączności i informatyki, a także wypracowana dokumentacja stanowiska dowodzenia.

Trening sztabowy pod kryptonimem Pisa-20  był również przygotowaniem sztabu do ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo pod kryptonimem Łasica-20, które odbędzie się już wkrótce - podaje 15. GBZ.