W czasie konferencji prasowej w siedzibie KEP Rycerze Kolumba podsumowali ostatnie miesiące swojej działalności. Sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński wskazał, jak ważną rolę w Kościele w Polsce pełnią Rycerze Kolumba.

- Rycerze Kolumba promują najbardziej wartościowe męskie postawy, jeśli chodzi o bycie mężem, ojcem, wychowawcą lub kapłanem. Uczą, że najważniejsze jest odpowiedzialne życie w wymiarze duchowym, społecznym i indywidualnym. Ich świadectwo wiary, wrażliwości na drugiego człowieka oraz współodpowiedzialność za innych znajduje piękny wyraz w codziennej działalności rycerzy

 – powiedział.

Stowarzyszenie działa w Polsce od 15 lat. 

- Na świecie działamy od 138 lat i skupiamy 2 mln mężczyzn. W Polsce mamy 6 tysięcy rycerzy i ta liczba stale rośnie. Działalność w naszym kraju rozpoczęliśmy po śmierci Jana Pawła II – powiedział delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Tomasz Wawrzkowicz.

- Działamy w Kościele i z Kościołem. W ten sposób stajemy się lepszymi mężczyznami. Nie boimy się mówić, że Rycerstwo Kolumba to jedna z wielu możliwych dróg do zbawienia

 – dodał.

Rycerze Kolumba nazywani są "prawą ręką Kościoła". Działają zarówno w dużych miastach, jak i w lokalnych parafiach. Program działania tworzą wspólnie z proboszczami w parafiach. Chociaż skupiają wyłącznie mężczyzn, to wszystkie swoje działania realizują razem ze swoimi rodzinami.

- Nasz program opiera się na czterech filarach. Są to: wiara, życie, społeczność i rodzina

 – powiedział sekretarz stanowy Krzysztof Zuba.

Rycerze Kolumba prowadzą w Polsce działalność charytatywną i edukacyjną, organizując np. wystawy edukacyjne w szkołach i w parafiach o ochronie życia poczętego, uczestniczą w programie duchowej adopcji, ofiarują pomoc materialną domom samotnej matki, osobom starszym i hospicjom.

Włączają się również w międzynarodowe akcje niesienia pomocy ofiarom wojen, zbierają na cel odbudowy domów mieszkańcom Iraku i Syrii.

- Pomagamy razem chrześcijanom w Syrii. Wspieramy materialnie rodziny, które chcą wrócić do swoich miejscowości i domów. Zostały one zniszczone w czasie działań wojennych w Syrii. Polacy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wyglądają zniszczenia wojenne i jak bardzo potrzebna jest pomoc w odbudowie domów. Niezwykle ważna jest nasza współodpowiedzialność za losy chrześcijan w innych częściach świata – powiedział współpracujący z Rycerzami Kolumba ks. Zbigniew Kucharski.