W związku z planowanym na czwartek posiedzeniem (trzech izb) Sądu Najwyższego i z tym co planuje pani prezes Gersdorf, w poczuciu odpowiedzialności za losy państwa i za prawo, jakie stanowimy w Sejmie, podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, uwzględniając kompetencje pana prezydenta, dlatego że decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm, natomiast to, co planuje zrobić w czwartek pani I prezes SN jest podważeniem naszego prawa, wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym także podważenia kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów

- poinformowała podczas dzisiejszej konferencji prasowej Elżbieta Witek.

W ubiegłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez obecną KRS. Jak mówił rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, "pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch Izb SN". Posiedzenie trzech Izb SN wyznaczono na 23 stycznia o godz. 11.

W środę wpłynął do TK wniosek Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między Sejmem a SN oraz prezydentem a SN. Prezes TK Julia Przyłębska wyda w dniu dzisiejszym oświadczenie w tej sprawie

- poinformowało Biuro Prasowe TK.