Podczas ćwiczenia żołnierzom dowództwa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11. LDKPanc) przypadła już po raz drugi bardzo ważna i odpowiedzialna rola kierownictwa ćwiczenia.

W ćwiczeniu Combined Resolve XIII udział biorą żołnierze dowództwa "Czarnej Dywizji" oraz jednostek bezpośrednio podległych. Z kolei pancerno-zmechanizowane zgrupowanie batalionowe tworzyć będą głównie żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) oraz 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami Combined Resolve XIII rozpoczęło się 20 stycznia, a jego zakończenie przewidziano na 2 lutego. 

Combined Resolve XIII kontynuuje wspólne wysiłki na rzecz budowania gotowości i interoperacyjności, promowania stabilności w regionie i dalszego wzmacniania sojuszniczych i partnerskich relacji.