Radę Europy powołano w 1949 r. i dziś zrzesza ona 47 państw, w tym Rosję. W Komisji Weneckiej zasiadają: przewodniczący Gianni Buquicchio (Włochy) i wiceprzewodniczący Kaarlo Tuori (Finlandia), Christoph Grabenwarter (Austria), Herdís Þorgeirsdóttir (Islandia). Członkami są: Aivars Endziņš (Łotwa), Gagik Harutjunjan (Armenia), Il-Won Kang (Korea) i Talia Chabriewa (Rosja).

Tak, dobrze Państwo widzą – Rosja i jej sojuszniczka Armenia w osobach swoich przedstawicieli w imieniu Europy pouczają Polaków o tym, jak ma wyglądać system sądownictwa w Rzeczypospolitej. Jesteśmy w toku zaciętej wojny propagandowej z Moskwą. Zapraszanie w tej sytuacji jej przedstawicieli do ingerencji w polski proces legislacyjny to co najmniej skrajna głupota. I jest to łagodniejsze określenie.