Jak wykazują badania często w wypożyczanych książkach znajdowane są ślady wirusa opryszczki, grzybów pleśniowych Aspergillus i gronkowców. W badaniach zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza, książek i powierzchni bibliotek szpitalnych obecność grzybów stwierdzono we wszystkich rodzajach próbek (książkach, powietrzu i powierzchniach), a bakterie stwierdzono głównie w książkach i na powierzchniach. Najbardziej rozpowszechnione były grzyby Penicillinum spp., Aspergillus spp. i bakterie z gatunku Staphylococcus spp.

W badaniu przeprowadzonym w jednym z niemieckich szpitali, w którym oceniono stopień skażenia drobnoustrojami Biblii w salach chorych i śpiewników w szpitalnej kaplicy, wykazano, że występują na nich głównie drobnoustroje niechorobotwórcze, często w niewielkiej ilości.

W analizowanym okresie nie stwierdzono ani jednego przypadku inwazyjnego zakażenia wywołanego przez drobnoustroje obecne w badanych książkach. W pojedynczych przypadkach literatura podaje, że wymiana książek między pacjentami i brak procedur dezynfekcyjnych były przyczyną ogniska epidemicznego.