Wiele z jego ponad trzydziestu książek zostało przetłumaczonych na liczne języki. Podejmował szeroki wachlarz zagadnień filozoficznych, politycznych, obyczajowych, kulturalnych. Jako pełen bolesnego sprzeciwu świadek procesów rozkładowych w Europie (od jakże dawna mówi się o „buncie mas”, o „śmierci Zachodu”!) polemizował z impetem z ideologiami i środowiskami, które obwiniał o ten stan rzeczy. To on przeniósł z języka angielskiej poezji do dyskursu o społeczeństwie i kulturze termin: ojkofobia.

Pojęciem tym objął postawę wyrzeczenia się domu i dziedzictwa, a w postaci skrajnej – nieskrywaną nienawiść do instytucji rodziny, do ojczyzny i kultury narodowej. Jednej ze swoich książek nadał tytuł: „Kultura jest ważna”. I oto pozostawia nas z tym przesłaniem.