Eksperymentalną partię składającą się z czterech haubic samobieżnych dostarczyły zakłady Uraltransmasz, będące częścią rosyjskiego przedsiębiorstwa Urałwagonzawod. Działo 2A88 kal. 152 mm zamontowane na haubicy samobieżnej 2S35 Koalicja-SW testowano w kilku etapach. Pierwszym był tzw. strzał „rozgrzewkowy”, kolejnym dwa strzały z użyciem wzmocnionych ładunków miotających. Trzecim etapem było wystrzelenie od czterech do ośmiu pocisków w wyznaczony  cel.

Haubica samobieżna 2S35 Koalicja-SW kal. 152 mm., dzięki wykorzystaniu automatycznego systemu ładowania, osiąga szybkostrzelność 16 strzałów na minutę. Zasięg maksymalny przy użyciu specjalnej amunicji wynosi natomiast aż 70 km. Dodatkowe uzbrojenie stanowi karabin maszynowy kal. 12.7 mm. Koalicja-SW może korzystać zarówno z amunicji odłamkowo-burzącej jak i precyzyjnej amunicji korygowanej nawigacją satelitarną GLONASS.

System artyleryjski ma być wykorzystywany m.in. do eliminacji centrów dowodzenia, systemów obrony powietrznej, baterii moździerzy oraz artyleryjskich jak i systemów przeciwpancernych oraz siły żywej wroga. Haubica samobieżna 2S35 Koalicja-SW ma zastąpić w wojskach lądowych FR haubice 2S19 Msta-S.