Zawiera świadectwa zebrane przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 1942–1943. Opisuje historie polskich Żydów po przymusowych przesiedleniach do łagrów sowieckich. Sugerowałbym przetłumaczyć rzecz jak najszybciej na angielski i bombardować artykułami na podstawie tych świadectw światowe media. Zresztą, naprawdę jest w czym wybierać z bogatej spuścizny antysemityzmu w carskiej i komunistycznej Rosji.