Głównym celem zgrupowania jest doskonalenie umiejętności żołnierzy oraz zgranie elementów par, sekcji i drużyny strzelców wyborowych w czasie wykonywania zadań taktycznych i ogniowych w warunkach niskich temperatur w dzień i w nocy. Zawiszacy w trakcie intensywnego szkolenia realizują zajęcia z taktyki na Ośrodku Szkolenia Pododdziałów Rozpoznawczych Klusy/Kępno oraz ze szkolenia ogniowego na Placu Ćwiczeń Ogniowych Wierzbiny i Strzelnicy Piechoty Bemowo Piskie - podaje oficjalny portal  giżyckiej brygady. 

Zgrupowanie strzelców wyborowych stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz doskonalenia umiejętności z zakresu działania w różnych sytuacjach taktycznych m.in. umiejętności skrytego podchodzenia do celu (stalking) i zajmowania stanowiska ogniowego, doskonalenia umiejętności nawigowania w terenie, maskowania indywidualnego, bytowania, umiejętności w zakresie prowadzenia celnego ognia w czasie strzelań bojowych i sytuacyjnych w dzień i w nocy, określania nastaw i pracy na broni, obserwacji oraz lokalizowania i identyfikowania celów, poruszania się w czasie zmiany stanowisk obserwacyjno–ogniowych - czytamy.