Pakiet modernizacyjny ma znacząco zwiększyć zdolności bojowe systemu obrony powietrznej Skyguard 3, zwłaszcza w przypadku eliminacji bezzałogowych statków powietrznych. Kontrakt przewiduje ponadto zapewnienie części zamiennych, szkolenia jak i dostawę pakietu amunicji. Dostawy usprawnionych systemów mają odbyć się w trzecim kwartale 2020 roku.

Standardowy zestaw Skyguard 3 składa się z systemu kierowania ogniem oraz do czterech efektorów umożliwiających eliminację nadlatujących celów. Wśród nich należy wymienić dwulufowe armaty GDF-007 kal. 35 mm., bądź z przeciwlotniczymi systemami rakietowymi bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) lub armatami rewolwerowymi Oerlikon Revolver Gun Mk 2.