Muzeum Ikon działa w zabudowaniach męskiego klasztoru prawosławnego pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu, jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W swoich zbiorach posiada jedną z najbogatszych w Polsce kolekcję ikon z XVIII, XIX i XX wieku, a także unikatowe XVI-wieczne freski pochodzące ze zburzonej w 1944 roku cerkwi znajdującej się na terenie klasztoru (obecnie zrekonstruowanej).

Z okazji przypadającego w tym roku 70-lecia Muzeum Podlaskiego, w piątek w Muzeum Ikon została otwarta nowa tematycznie część ekspozycji "Sala Podlasie".

Jak powiedziała kierownik Muzeum Ikon Ewa Zalewska, powstanie tej ekspozycji było bardzo naturalne i - jak podkreśliła - "ma uzmysłowić wartość tego, co Podlaskie ma". "Dzięki temu osoba odwiedzająca muzeum, będzie mogła zapoznać się ze złożonością historyczną tego regionu poprzez sztukę cerkiewną, ale też ikony, które pokazują spektrum złożoności. Trzeba też pamiętać o tym, że Podlaskie zawsze było miejscem, gdzie współistniały religie, kultury" - powiedziała Zalewska.

Dodała, że prezentowane na wystawie ikony to ikony-relikty, jedyne zachowane ikony z nieistniejących już podlaskich świątyń w Supraślu i Czyżach.

Powstanie wystawy było możliwe dzięki pozyskaniu do zbiorów muzeum dwóch unikatowych XVII-wiecznych ikon z monasteru w Supraślu, które są głównym punktem wystawy. Zostały one zakupione z dotacji ze środków resortu kultury i podlaskiego urzędu marszałkowskiego.

XVII-wieczne ikony przedstawiają wizerunki Świętego Archanioła Michała i Proroka Arona. Jak mówiła wcześniej Zalewska, ikony-relikty pochodzące z monasteru Supraślu, powracają "do siebie". Ikony odkryte zostały kilka lat temu w cerkwi św. Mikołaja w Topilcu (powiat białostocki), w kaplicy cmentarnej. Zalewska dodała, że z dotychczasowych badań udało się ustalić, iż ikony powstały w tym samym czasie, a do parafii w Topilcu trafiły najprawdopodobniej dlatego, iż na początku XX wieku przymierzano się, by wymienić te XVII-wieczne ikony w ikonostasie.

Drugim zespołem ikon na wystawie są ikony pochodzące z nieistniejącej drewnianej cerkwi w Czyżach pw. Zaśnięcia NMP. Jak mówiła Zalewska, zespół ikon z Czyż jest unikatowym dziedzictwem artystycznym związanym z dziejami Cerkwi na Podlasiu. "Parafia w Czyżach funkcjonująca jako jedna z najstarszych na tych terenach przeszła drogę historyczną poprzez prawosławie, przyjęcie unii i restytucję prawosławia" - dodała. Na wystawie będzie można zobaczyć zachowane ikony-relikty z XVI, XVII i XVIII wieku.

"Sala Podlasie" została otwarta w ramach "7 muzealnych weekendów na 70-lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku", podczas których przez cały rok były prezentowane różne oddziały Muzeum Podlaskiego. W ten weekend, 6-8 grudnia, atrakcje przygotowało Muzeum Ikon.