Żołnierze przeprowadzili zajęcia ściśle związane ze specyfiką danego pododdziału. Były to m.in. prace minerskie w gruntach, prowadzenie osłony przeciwlotniczej, wykrywanie i pomiar skażeń promieniotwórczych, jak również strzelanie szkolne i bojowe z broni strzeleckiej. W międzyczasie realizowane były również dwa kursy dla wyznaczonej grupy żołnierzy. Pierwszy z nich odnosił się do zasad posługiwania się bronią (BLOS, Broń, Lufa, Otoczenie, Spust), zaś drugi był szkoleniem SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka) na poziomie B.