Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas środowej konferencji prasowej w Warszawie podkreślił, żeby pamiętać o tym, że dużą część wiernych Kościoła na Wschodzie stanowią Polacy bądź osoby o polskich korzeniach. Dodał, że znaleźli się oni poza granicami naszej ojczyzny nie za sprawą własnego wyboru.

- Jesteśmy im winni pamięć, troskę, pomoc i wdzięczność za podtrzymywanie polskości i trwanie przy wierze ojców. Otaczajmy ich modlitwą i pomocą

 – zaapelował abp Gądecki.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie bp Antoni Dydycz podkreślił, że dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie jest wyrazem chrześcijańskiego braterstwa i okazją do okazania życzliwości dla wszystkich sióstr i braci tam żyjących. Dodał, że są oni nam bliscy z racji na liczne wspólne doświadczenia, zwłaszcza historyczne.

- Dzięki naszej hojności mieszkańcy Wschodu będą mogli radośniej i ufniej przeżywać nadchodzące święta Bożego Narodzenia, a także z większym spokojem patrzeć w przyszłość

 – zaznaczył bp Dydycz.

W apelu skierowanym na dzień modlitwy bp Dydycz podkreślił, że każda pomoc powróci do nas zgodnie ze słowami z Ewangelii św. Łukasza: "Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze".

Dyrektor Zespołu KEP ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża poinformował, że Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP służy pomocą duszpasterzom i wiernym tam posługującym i mieszkającym. Kościołowi za wschodnią granicą służy ponad 200 kapłanów diecezjalnych, około 300 kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 20 braci zakonnych z Polski, a także osoby świeckie. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii i ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. Poinformował też, że w 2019 r. (do 20 listopada) zrealizowano 340 próśb na kwotę 2,35 mln zł, z czego najwięcej trafiło na Ukrainę i Białoruś.

Ponadto – jak zaznaczył ks. Kryża – Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie (65,7 tys. zł), a także wiele innych projektów. W mijającym roku wsparł organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży i Dni Młodzieży w diecezji kijowsko-żytomierskiej czy Kongres Rodzin na Ukrainie.

Z inicjatywy Zespołu – podkreślił ks. Kryża – powstał Wolontariat Syberyjski. Skupia on osoby świeckie, które w czasie urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2019 r. na posługę wolontariacką na Ukrainę, do Kazachstanu i na Syberię wyjechało 35 osób. W listopadzie rozpoczęła formację kolejna, trzecia grupa (20 osób).

Ks. Kryża zwrócił się też z prośbą, aby w tym dniu włączyć się w modlitwę i zbiórkę ofiar na wsparcie materialne osób zaangażowanych w pracę duszpasterską, katechetyczną i charytatywną, a także wiernych Kościoła na Wschodzie.