Novak oświadczyła, że powstaje sojusz między Stanami Zjednoczonymi, Węgrami, Polską i Brazylią pod nazwą Partnerstwo na rzecz Rodzin.

- W tę środę zgłosiliśmy to w ONZ

– oznajmiła.

Wiceminister – jak pisze MTI – wzięła w środę w Waszyngtonie udział w międzynarodowej konferencji na temat rodziny z udziałem m.in. Polski.

Podkreśliła, że nie chodzi o luźną współpracę, tylko o ścisłe współdziałanie, co w praktyce ma oznaczać wspólne występowanie przeciw "antyrodzinnym posunięciom spychającym życie rodzinne na plan dalszy".

- Ale my chcemy działać nie przeciw czemuś, tylko na rzecz czegoś, i pragniemy występować z propozycjami sprzyjającymi dobrobytowi rodzin. Nie chcemy reagować na procesy, tylko wręcz przeciwnie: pracować nad propozycjami pomagającymi rodzinom

– oznajmiła.

Dodała, że w rozmowach w Waszyngtonie obok szefa Rady Polityki Wewnętrznej Joe Grogana uczestniczyli politycy republikańscy, szefowie politycznych organizacji konserwatywnych i wyznaniowych oraz eksperci z Brazylii i Hiszpanii.

- Miło, że Stany Zjednoczone patrzą na węgierski system wspierania rodzin jak na wzorzec, starają się przejąć niektóre jego elementy i ogólnie wysoko cenią węgierską politykę rodzinną

– dodała.

Rzecznik ambasady RP w Waszyngtonie Robert Szaniawski przekazał Polskiej Agencji Państwowej, że środowa konferencja odbyła się w jednym z budynków na Kapitolu. Dodał, że była ona współorganizowana przez Węgry, Brazylię i USA i uczestniczył w niej też przedstawiciel ambasady RP.

Konferencja „była poświęcona omówieniu aktualnych trendów demograficznych oraz wielu aspektów prowadzenia polityki rodzinnej w poszczególnych krajach” - stwierdził Szaniawski. Uznał za „ważne, aby o problemach dotyczących rodziny mówić na wielu forach międzynarodowych - w ONZ i na konferencjach organizowanych przez różne kraje i środowiska”.