Pomimo pro-wzrostowych skutków polityki fiskalnej rządu, konsumpcja gospodarstw domowych wydaje się zwalniać, gdyż wykazują one większą ostrożność w obliczu spowolnienia w otoczeniu. Spodziewamy się, że konsumpcja przyspieszy w 2020 r., przy stabilnym wzroście płac, ciasnym rynku pracy i 15-proc. podwyżkach płacy minimalnej w 2020 i 2021 r. Wypłaty niektórych rozszerzonych świadczeń socjalnych (zwłaszcza Rodzina 500+) rozpoczęły się dopiero w III kw. 2019 r. i ich wpływ na konsumpcję stanie się bardziej zauważalny dopiero w nadchodzących kwartałach"

- napisano w raporcie.

Agencja wskazała na "dramatyczne" spowolnienie dynamiki inwestycji w III kw. (do 4,7 proc. rdr z 9,1 proc.), zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Na inwestycje publiczne, zwłaszcza na poziomie samorządowym, prawdopodobnie wpłynie utrata przychodów z uwagi na cięcie stawki PIT (...). Kontrybucja eksportu netto wspierała wzrost w III kw., jednak wkład tej kategorii do wzrostu pozostanie niski w 2020 r., w obliczu szerszego spowolnienia na rynkach eksportowych"

- napisano.

Agencja prognozuje, że inflacja pozostanie od połowy 2020 r. do 2021 zbliżona do celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5 proc. pomimo utrzymywania się presji ze strony stymulacji fiskalnej i ciasnego rynku pracy.

Do końca 2021 r. Fitch nie spodziewa się zmian stóp procentowych w Polsce, biorąc pod uwagę zasadniczo zakotwiczone oczekiwania inflacyjne i stabilny kurs złotego.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Żadna z agencji ratingowych nie opublikowała jeszcze kalendarza przeglądów oceny kredytowej Polski na 2020 r.