Prokuratura postawiła zarzuty Wiesławowi M., b. dyrektorowi pionu wsparcia w MPWiK; Jackowi M., b. kierownikowi w tym pionie oraz b. wspólnikowi śląskiej firmy Rafałowi T. – poinformował w czwartek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Chodzi o śledztwo związane z korupcją w stołecznym MPWiK.

Według informacji PAP, zarzuty dotyczące ustawiania publicznych przetargów na dostawę nowej koparki ssącej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz pojazdów ciśnieniowych.

W przypadku przetargu na koparkę ssącą Wiesław M. i Jacek M. od listopada 2017 r. do sierpnia 2018 r. mieli wejść w porozumienie z przedsiębiorcami oferującemu dostawę tego sprzętu i przekazać im informacje na temat przetargu przed jego oficjalnym ogłoszeniem.

- Podali im wysokość planowanego budżetu na ten cel oraz przyjęli napisany przez jednego z przedsiębiorców opis przedmiotu zamówienia, który następnie został częściowo wykorzystany w przetargu

 – tłumaczy prok. Łapczyński. Wiesław M. i Jacek M. mieli też nakłonić władze MPWiK do zmiany opisu przedmiotu zamówienia i zwiększenia budżetu na ten cel o kwotę ponad 230 tys zł (do kwoty ponad 2,5 mln zł), tak by przedmiotowa koparka, spełniała warunki zamówienia publicznego.

Podobnie było z przetargiem na dostawę dwóch fabrycznie nowych pojazdów ciśnieniowych dla MPWiK. Mężczyźni od stycznia 2017 r. do września 2017 r. mieli wejść w porozumienie z przedsiębiorcami dostarczającymi tego typu pojazdy i przekazać im informacje o planach przeprowadzenia przez MPWIK przetargu na zakup tego sprzętu przed jego oficjalnym ogłoszeniem.

Tutaj również podali im wysokość planowanego budżetu na ten cel oraz przyjęli napisany przez jednego z przedsiębiorców opis przedmiotu zamówienia, który następnie został częściowo wykorzystany w przetargu.

- W czasie realizacji dostawy drugiego z pojazdów zabiegali też o nienakładanie na przedsiębiorców kar umownych za opóźnienia w dostawie sprzętu

 - przekazał prok. Łapczyński.

Ponadto Wiesław M. usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 1800 zł od przedsiębiorcy w związku z pełnioną funkcją publiczną Dyrektora Pionu Wsparcia w MPWiK. Pieniądze zostały przekazane na rzecz uczniowskiego klubu sportowego na poczet zakupu strojów sportowych.

- Podejrzany przyznał, że doszło do przekazania takiej kwoty, jednak zaprzeczył, by jej przekazanie miało związek z pełnioną przez niego funkcją

 - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z kolei Rafał T. usłyszał zarzuty dotyczące wejścia w porozumienie z Jackiem M. oraz Wiesławem M. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez reprezentowaną przez niego spółkę w związku z przetargami dla MPWiK.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśniania.

Wobec Jacka M. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz poręczenia majątkowego w kwocie 30 tys. zł.

Natomiast, co do Wiesława M. i Rafała T. prokurator zwiększył wysokość poręczenia majątkowego do kwoty 200 tys. zł. Prokurator również wobec nich zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.