Podczas międzynarodowego ćwiczenia Xenon Sword-19 żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej weszli w podporządkowanie 1. Niemieckiej Dywizji Pancernej, której dowódcą jest gen. dyw. Jürgen Joachim von Sandrart. Planowanie działań brygady i ich realizacja przy pomocy systemów komputerowych pozwoliła na sprawdzenie umiejętności żołnierzy dowództwa, sztabu, pionu szkolenia i pododdziałów. Szereg zadań, które zostały wykonane przez świętoszowskich pancerniaków, ich wiedza specjalistyczna i umiejętności, zostały docenione przez sojuszników i ocenione bardzo wysoko przez przełożonych - podaje oficjalny portal 10. BKPanc. 

Na zakończenie Xenon Sword-19 dowódca 10. BKPanc, gen. bryg. Artur Pikoń wyraził swoje zadowolenie z wykonanej pracy i zaangażowania swoich podwładnych podczas ćwiczenia oraz wręczył wszystkim żołnierzom podziękowania. Podczas tego międzynarodowego przedsięwzięcia wizytę w Wildflecken złożył również zastępca dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak - czytamy.