Do udziału w krótkotrwałych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy organizowanych w 34. BKPanc stawiło się około pięćdziesięciu rezerwistów. Ćwiczenia rozpoczęły się 25 listopada i potrwają do 6 grudnia, a ich finalnym efektem będzie uzyskanie nowych kwalifikacji i specjalności wojskowych. Każdy żołnierz rezerwy zostanie poddany egzaminowi zarówno teoretycznemu, jak i praktycznemu, a nabyte umiejętności zostaną sprawdzone przez czujne oko instruktorów.

Żołnierze rezerwy szkolą się z obszaru podstawowej wiedzy ogólnowojskowej oraz specjalistycznej. Aby uczestnicy kursu łatwo i szybko przyswoili nową wiedzę, instruktorzy przeprowadzili szereg interesujących zajęć m.in. z budowy i użytkowania sprzętu łączności. Zadbali również o to, aby zajęcia praktyczne odbyły się w terenie i były interesujące.

Udział szkolonych we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Pozostały czas niewykorzystany na zajęcia programowe pochłaniają: instruktaże do zajęć, treningi oraz inne przedsięwzięcia wynikające z zarządzeń przełożonych.

Zgodnie z programem kursu, żołnierze muszą opanować treści oraz wymogi związane z przygotowaniem do egzaminu specjalistycznego, który odbędzie się 4 i 5 grudnia i zakończy okres ćwiczenia.