WOT podsumował osiągnięcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie gali uhonorowano dziesięciu najsprawniejszych i najwszechstronniejszych żołnierzy OT, oraz wręczono puchary dla najlepszych brygad OT we współzawodnictwie sportowym w 2019 r.

Naszym celem jest zbudowanie kultury samodzielnego kształtowania sprawności fizycznej wśród wszystkich żołnierzy WOT. Forma pełnienia terytorialnej służby wojskowej nie ułatwia nam zadania. Dlatego tak ważne jest rozwijanie świadomości zdrowego stylu życia i nawyku samodzielnego kształtowania sprawności fizycznej

- mówił gen. dyw. Wiesław Kukuła.

„Dzisiaj zbyt wielu żołnierzy opuszcza nasze szeregi z uwagi na nieosiągnięcie wymaganych standardów sprawności fizycznej. Zmiana tego stanu to nasz podstawowy cel. Pamiętajcie, wojsko to zawsze gra zespołowa, a nie turniej umiejętności indywidualnych” – tłumaczył dalej.

Uhonorowani podczas gali wykazali się w sposób wyróżniający na tle blisko 20 tys. innych żołnierzy OT, jeśli chodzi o ilość wykonanych pompek, podciągnięć na drążku, wykonanych brzuszków, oraz czas w jakim pokonali dystans 3km. Musieli również udokumentować oddziaływanie na innych żołnierzy pododdziału, motywując ich do podnoszenia swojej sprawności fizycznej. Po trzecie, aktywnie brali udział we współzawodnictwie sportowym.

Wyniki plebiscytu na najsprawniejszego i najwszechstronniejszego żołnierza OT do sprawdzenia TUTAJ.