Jak poinformowało Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ Szczerski spotka się z wysokiej rangi przedstawicielami sekretariatu Narodów Zjednoczonych; rozmowy ministra poświęcone będą podsumowaniu dwuletniej kadencji Polski w RB.

Grudniową prezydencję w RB sprawować będą Stany Zjednoczone. Program obrad obejmować będzie m.in. negocjacje dotyczące rezolucji w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz debatę o roli filantropii w sytuacjach pokonfliktowych w ramach dyskusji dotyczącej „Utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".

Zapalnej sytuacji na Bliskim Wschodzie poświęcone będą cykliczne spotkania informacyjne m.in. o rozwoju wydarzeń w Syrii, a także dotyczące przypadków użycia broni chemicznej w syryjskim konflikcie. RB ONZ będzie też głosować nad projektem rezolucji przedłużającej wygasające 10 stycznia 2020 roku zezwolenie na transgraniczny dostęp pomocy humanitarnej do tego kraju.

Przedmiotem debat będzie też status Wzgórz Golan, sytuacja w Iraku, Jemenie, Iranie i Afganistanie. Comiesięczne spotkania będą poświęcane konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu.

Odbędzie się też spotkanie na temat terroryzmu i przemocy w Afryce Zachodniej, w którym udział weźmie Mohammed Ibn Chambas, specjalny przedstawiciel szefa Biura ONZ ds. Afryki Zachodniej i Sahelu (UNOWAS). Rada Bezpieczeństwa planuje też konsultacje w sprawie półrocznego sprawozdania Biura ONZ ds. Afryki Środkowej oraz dyskusję o regionalnej strategii ONZ wobec ugandyjskiego ugrupowania rebelianckiego Armia Bożego Oporu (LRA).

Przewidziane są też debaty na temat sytuacji w Demokratycznej Republice Konga, Somalii, Sudanie i Sudanie Południowym.

Stany Zjednoczone przewodniczyć będą debacie dotyczącej trybunałów karnych. W grudniu odbędą się także posiedzenia z udziałem kończących kadencję przewodniczących organów pomocniczych, komitetów i grup roboczych.